เกี่ยวกับเรา

     บจก. พยัคฆ์ขนส่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2540 เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยรับสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก บจก.พยัคฆ์ขนส่ง เริ่มให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ 5 คันและเพิ่มจำนวนรถเรื่อยมาจนในปัจจุบันมีรถบรรทุกหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากว่า 150 คัน และได้เพิ่มบริการด้านขนส่งสินค้าข้ามแดน การกระจายสินค้าและคลังสินค้ามาตามลำดับ

 

     ด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทขนส่งมืออาชีพ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าด้วยความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ สร้างความประทับใจในการบริการ ด้วยราคาที่ยุติธรรมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม กิจการถูกต้องตามกฏหมาย ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและดูแลพนักงานของเราพยัคฆ์ขนส่งยังคงพัฒนาการบริการขนส่งและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางบกคุณภาพในอนุภูมิภาค GMS มุ่งเน้นสู่ตลาดพม่าและลาวต่อไป