แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2561

3 Aug by Admin@payuktrans.com

แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2561

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2561

1. วันจันทร์ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
2. วันอังคาร 2 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันสิ้นปี
3. วันศุกร์ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
4. วันเสาร์ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
5. วันจันทร์ 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
6. วันอังคาร 17 เมษายน 2561 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
7. วันอังคาร 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ
8. วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
9. วันเสาร์ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10. วันจันทร์ 13 สิงหาคม 2561 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
11. วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12. วันพุธ 5 ธันวาคม 2561 วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ
13. วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง