แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2562

15 Dec by Admin@payuktrans.com

แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2562

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2562

1. วันอังคาร 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่
2. วันเสาร์ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
3. วันจันทร์ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
4. วันอังคาร 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
5. วันพุธ 17 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
6. วันพุธ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
8. วันพุธ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
9. วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10. วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
11. วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12. วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562 วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ
13. วันอังคาร 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง