แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2565

22 Dec by Admin@payuktrans.com

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2565

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2565

1. วันเสาร์ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
2. วันพุธ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
3. วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
4. วันศุกร์ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
5. วันเสาร์ 16 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
6. วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
7. วันศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
8. วันพุธ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสารหบูชา
9. วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ
11. วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12. วันพุธ 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ
13. วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง