Category: ไม่มีหมวดหมู่

22 Dec by Admin@payuktrans.com

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2565

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2565 1. วันเสาร์ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่ 2. วันพุธ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 3. วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 4. วันศุกร์ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 5. วันเสาร์ 16 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 6. วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ 7. วันศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 8. วันพุธ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสารหบูชา 9. วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 […]