Tag: ประกาศบริษัท

15 Dec by Admin@payuktrans.com Tags: ,

แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2562

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2562 1. วันอังคาร 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่ 2. วันเสาร์ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 3. วันจันทร์ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 4. วันอังคาร 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 5. วันพุธ 17 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 6. วันพุธ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 7. วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 8. วันพุธ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา 9. วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 […]